ನಿವೇದನೆ

ಭಾವನೆಗಳೂ ಎಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ....ಆದರೂ ಯಾವ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಿತೋ ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ....ಈ ಭಾವಕ್ಕೆ ಜನಿಸಿದ ಕೂಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುಂದರ, ಸಧೃಡ ಎನ್ನಲಾರೆ.... ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಥವಾ ಸತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸುಗಳಲ್ಲ....

Wednesday, September 23, 2009

ಹಾಂಗೆ ಸುಮ್ನೆಯಾ......


ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ 'ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ' ಸಿನೆಮಾ ಬಂದಿದ್ದಿದ್ದರೆ ನನ್ನಜ್ಜ ಗದ್ದೆ ಹೂಡುವಾಗ, ತೋಟದ ಕಳೆ ಕೀಳುವಾಗ, ಆಲೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಣಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬು ಕೊಡುವಾಗ 'ಅನಿಸುತಿದೆ ಯಾಕೋ ಇಂದು' ಹಾಡನ್ನ ಹವ್ಯಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗುನುಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನೋ ಅಲ್ಲವೇ....! ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾಗೇನಾದರು ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಡು ಇಲ್ಲಿದೆ. 

         ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನವಿರಲಿಲ್ಲ; ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೂ 'ಅನಿಸುತಿದೆ' ಟ್ಯೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ ಆಗಬಹುದು.... ನೆನಪಿರಲಿ, ಅವನು ನನಗೆ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವನೂ ನಮ್ಮಂತೆ ತುಂಬು ಯೌವ್ವನದಲ್ಲೇ ಹಾಡಿದ್ದು ಇದು.....
("ಹಣೆಯಲಿ ಬರೆಯದ ನಿನ್ನ ಹೆಸರ....ಹೃದಯದಿ ನಾನೇ ಕೊರೆದಿರುವೆ" ಸಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ನನಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿಷ್ಟದ, ನಾನು ಅತಿಯಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಆ ಸಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟಿರುವೆ.)
.
.
.
ಅನ್ಸುಲ್  ಶುರ್ವಾಜೆ  ಎಂತಕೋ  ಇಂದು
ನೀನೇಯಾ  ನನ್ನವ್ಳು  ಹೇಳಿ
ಅರ್ಬೈಲ್  ಗಟ್ಟ  ಇಳ್ದು  ನನ್ಸಲ್ವಾಗೆ  ಬಂದವ್ಳು  ಹೇಳಿ
ಆಹಾ!  ಎಂಥಾ  ಶೀಂಯಾ  ಕ್ವಾಟ್ಲೆಯೇ
ಕೊಲ್ಲೇ  ಕೂಸೇ  ಒಂದ್ಸಲ  ನನ್ನ  ಹಾಂಗೆ  ಸುಮ್ನೆಯ....

ಹಲಸಿನ  ಹಪ್ ಳದಲೂ
ಬರಿ  ನಿಂದೇ  ಜಂಬಲೇ
ಹಿಲ್ಲೂರಾ  ಬೆಟ್ ದಲೂ
ಮರಿ  ನಿಂದೇ  ಹಂಬಲೇ
ಆ  ತೆಂಗ್ನ್ಮರ  ಬಗ್ಗಿದ್ದು  ನೋಡೇ
ನಿನ್ನ  ಪಾದವ  ಕಂಡ  ದಿನ
ನಾ  ಅಡ್ಕೆ  ನೀ  ಶೂಲ್ವೆಯಾ
ನನ್  ನೋಡ್ಕಂಡ್  ಹಲ್ಕಿರ್ಯೇ  ಒಂದ್ಸಲ  ಹಾಂಗೆ  ಸುಮ್ನೆಯ....

ಎನ್ನೆದೆಯ  ಅಲೆಮನೆಯಲಿ
ನಿನ್ನಾ  ಮಾತಿನ  ಕಾಕಂಬಿಯೇ
ಎನ್  ಕನಸಿನ  ತೊಟ್ದಲಿ
ನಿನ್  ಮನಸಿನ  ಸಸಿಯಾಜಲೇ
'ಹಣೆಯಲಿ  ಬರೆಯದ  ನಿನ್ನ  ಹೆಸರ
ಹೃದಯದಿ  ನಾನೇ  ಕೊರೆದಿರುವೆ'
ಇದ್ನೆಲ್ಲ  ನೀ  ಜಾನ್ಸಿದ್ಯನೆ?
ಈ  ಮಂಗನ  ತಿರ್ಗ್  ನೋಡೇ  ಒಂದ್ಸಲ  ಹಾಂಗೆ  ಸುಮ್ನೆಯ.....